Slovenská asociácia nožiarovVážení priatelia, s radosťou vám oznamujeme, že dňa 9.3.2005 bola MV zaregistrovaná Slovenská asociácia nožiarov.
Návrh na registráciu predložil prípravný výbor v zložení Šanta, Bojtoš, Mojžiš a Marek. Po jej zaregistrovaní sa dňa 14.3.2005 uskutočnilo 1. zasadnutie členskej schôdze, kedy sa volilo predstavenstvo a za jeho predsedu bol zvolený Ladislav Šanta (LASKY).

Dňa 30.4.2005 sa po skončení výstavy NOŽE 2005 – Bratislava konalo v DK Ružinov 2. zasadnutie členskej schôdze, na ktorom bolo prijatých 10 nových členov, bola schválená výška ročného členského poplatku a definovali sa kritériá a podmienky, ktoré budú musieť spĺňať členovia a noví kandidáti na členstvo. Podrobnejšie sa špecifikoval prínos asociácie, ktorý bude mať pre svojich členov, ako aj jej úloha vo vzťahu navonok. O členstvo už prejavili záujem ďalší uchádzači a informácia o zaregistrovaní asociácie bude zaslaná aj ďalším potenciálnym záujemcom.

Dňa 1.4.2006 bolo do asociácie prijatých ďalších 5 nových členov, takže k dnešnému dňu je ich počet 19.

Dňa 10.12.2006 bol za riadneho člena asociácie prijatý Miroslav Chromý a za čestného člena bol prijatý Ing. Alojz Drábek.

Dňa 28.4.2007 boli za riadnych členov prijatí páni Cuník, Mižov a Maďarič (Brno, ČR) a za čestného člena bol prijatý Pavel Formánek sr. (Příbram, ČR). Jednému členovi zaniklo členstvo z dôvodu neuhradenia členského poplatku za rok 2006.

Dňa 16.12.2007 boli za riadnych členov prijatí páni Libor Tobolák z ČR a Brian Chovanec momentálne žijúci a pôsobiaci v Austrálii.

Dňa 10.5.2008 boli za riadnych členov prijatí páni Varchola, Macák a Štofčík.

Dňa 15.5.2008 Šanta (Lasky) odstúpil z funkcie predsedu asociácie a vystúpil z asociácie.

Dňa 21.12.2008 boli za riadnych členov prijatí páni Ľuboš Píš a Ing. Luboš Majan. Liborovi Tobolákovi zaniklo členstvo z titulu neuhradenia členského príspevku za rok 2008.
Za nového predsedu bol zvolený Filip Horváth.

Dňa 18.04.2009 bol za riadneho člena prijatý Matúš Fraňo a za čestného člena MUDr. Vladimír Dobiáš.

Dňa 20.12.2009 bol za riadneho člena prijatý Miloš Gnida a za čestného člena Ing. Ľubomír Mesároš - šéfredaktor časopisu Zbrane a bezpečnosť.

Asociácia má v súčasnosti 29 riadnych a štyroch čestných členov.

V prípade záujmu si môžete prečítať stanovy asociácie v aktuálnom znení tak, ako boli po zapracovaní určitých úprav schválených členskou schôdzou dňa 20.12.2009, vzaté na vedomie MV.

Alfréd Marek

tajomník

kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

členovia:

Albert Štefan
Bača Dušan
Bojtoš Aprád
Cuník Ján
Fraňo Matúš
Gnida Miloš
Horváth Filip
Chovanec Brian
Chovanec Igor
Chromý Miroslav
Chromý Richard
Jackuliak Ján
Kováčik Róbert
Látka Milan
Lupták Jozef
Macák Ivan
Maďarič Ľubomír
Majan Luboš, Ing.
Marek Alfréd
Matejka Rudolf
Mižov Róbert
Mojžiš Július
Ostradický Vincent
Píš Ľuboš
Privrel Roman
Puliš Vladimír
Štofčík Radovan
Vanka Igor
Varchola Peter

čestní členovia:

Dobiáš Vladimír, MUDr.
Drábek Alojz, Ing
Formánek Pavel sr.
Mesároš Ľubomír, Ing.

 

Slovenská asociácia nožiarov má už svoj vlastný portál !!!!!

partnerské asociácie a spoločnosti:

Asociace nožířů BOHEMIA CULTELLATORES Vydavateľstvo EPOS

 

 

 

 

Vydavateľ časopisu Zbrane a bezpečnosť", ktorý je akýmsi "neoficiálnym sponzorom" poskytujúcim nám zvýhodnené podmienky pre inzerciu - propagáciu Slovenskej asociácie nožiarov.

 

Zdroj (prevzaté zo stránky - Slovenská asociácia nožiarov) :

  • www.noze.sk - Táto stránka je venovaná nožom, nožiarom, chladným zbraniam a všetkému čo s tým súvisí.

 

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat